Yönetim

Yönetim
Akademik Kurul Üyesi
Erasmus Temsilcisi
Farabi Temsilcisi
Mevlana Temsilcisi
Staj Komisyonu Üyesi
İntibak Komisyonu
Mezuniyet Komisyonu
Bölüm Web Sorumlusu
Bölüm Ders Bilgi Paketi Sorumlusu
Endüstriyel Tasarım Kulübü Sorumlusu
Bölüm Sekreteri
Bölüm Teknisyeni