Program Amaçları

Bir mühendislik probleminin çözümünde, disiplinler arası işbirliği ile gerçekleştirilebilecek bir sistem tasarım sürecinin değişik kademelerinde etkin rol üstlenen mühendisler yetiştirmek,

Eğitimi boyunca edinmiş olduğu matematik, fen ve mühendislik bilgilerin, ülkemiz kamu ve özel sektör kuruluşlarının özellikle AR-GE birimlerinde deneysel ve uygulama bazında gerçekleme becerisine sahip mühendisler yetiştirmek,

Hayat boyu öğrenme felsefesi ile Endüstriyel Tasarım Mühendisliği alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edip, bu gelişmeleri toplum ve insanlık çıkarlarını mesleki etik kurallarından ayrılmadan gözeterek çalıştığı kuruma yansıtma misyonuna sahip mühendisler yetiştirmek,

Ulusal ve uluslararası üniversite ve araştırma kurumlarında çalışma yeterliliğine ve altyapısına sahip, araştırmacı mezunlar yetiştirmek,

Etkin iletişim için yazılı, sözlü ve temel bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip, araştırmacı mezunlar yetiştirmek