Doktora

1 -Kabul ve Kayıt Şartları: Endüstriyel Tasarım Mühendisliği doktora programına öğrenci kabulü ve kayıt koşulları "Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" 'nin 3. bölümünde belirtilmiştir.

2 - Önceki Öğrenmelerin Tanınması: Endüstriyel Tasarım Mühendisliği doktora programına yatay geçiş ile öğrenci kabulü "Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" 'nin 3. bölümün 17. maddesinde belirtilmiştir.

3-Üst derece programlara geçiş: Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü doktora programı mezunları, yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerde doktora sonrası (Postdoc) çalışmalar yapmak üzere kabul edilmektedirler.

4-Ölçme ve değerlendirme: Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Doktora Programında bir dersten başarılı sayılmak için programa kayıtlı öğrenciler en az CC başarı notu alması gerekmektedir.

5- Mezuniyet Koşulları: Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, ders döneminde sekiz dersten az olmamak koşuluyla en az 60 en fazla 90 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez çalışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise 15 dersten az olmamak koşuluyla en az 120 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az iki semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır. Mezuniyet koşulları için detaylı bilgi "Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" 'nin 8. bölümünde belirtilmiştir.

6-istihdam Olanakları: Endüstriyel Tasarım Mühendisinin istihdam alanı oldukça geniştir. İstihdam edilebileceği sektörler; Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi, Uçak ve Gemi İmalat Sanayi, Mobilya Sanayi, Tekstil ve Moda Endüstrisi, Makine İmalat ve Kalıp Sanayi, Cam, Seramik ve Refrakter Sanayi, Savunma Sanayi, Kaynak Malzemeleri Üretimi Sanayi, Döküm Sanayi, Biyomedikal ve Tıbbi Malzeme Üretim Sanayi, Toplu Taşıma Taşıtları Üretim Endüstrisi Plastik Teknolojisi, Kalite Kontrol ve Gözetim Şirketleri gibi çok geniş istihdam alanları bulunmaktadır. Mezun olacak mühendis adayları esas itibariyle endüstriyel üretim yapılan ve ürün geliştiren tüm sektörlerde, araştırma merkezlerinde, savunma sanayi, havacılık, uzay, tıp ve biyomedikal v.s, sektörlerinde istihdam edilebilir.

7- Program yeterlilikleri:

1- Matematik, fen ve mühendislik becerilerini uygulama becerisi.

2- Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.

3- İstenen gereksinimleri karşıyalayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi.

4- Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi.

5- Mühendislik problemlerini saptama tanımlama ve çözme becerisi. 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

7- Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.

8- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve bunu gerçekleştirebilme becerisi.

9- Mühendislik alanındaki sanayi uygulamaları için gereki olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi.

10- Endüstriyel Tasarım Mühendisliliği ile ilgili bazı paket programlarını kullanma becerisi.

11- Mühendislik pratiğini görme, tanıma, öğrenme ve uygulama etkinliklerini kapsayan genişlikte eğitim.