Bölüm Hakkında

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü mezuniyetleri sonrasında kendi kariyerlerinde karşılaşabilecekleri problemlere bilimsel çözüm getirebilecek, bilim, endüstri ve sanat ortamı içerisinde amaca en uygun ve üretim süreçleri tasarımı gerçeğini ve bu alanda yaratıcı çözümleri hayata geçirebilecek, gelişen teknolojilere uyum sağlayabilecek, araştırma ve geliştirme özelliğine sahip, sorumluluk sahibi, disiplinler arası çalışmaları gerektiren projelerde çalışabilecek, mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip, idealizmi olan, takım çalışmasına uygun ve alanında en iyi derecede eğitim ve öğretime sahip elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Üniversite, fakültemiz ve bölümümüzün sahip olduğu imkânlar, eğitim-öğretim kadrosu göz önüne alındığında Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü’nü seçecek öğrencilerimizin yeterli imkânlara sahip olacakları görülmektedir. Bölümümüz laboratuarlarındaki mevcut cihaz ve ekipmanlar, en güncel teknolojiye sahip olup, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümü öğrencilerinin bilgi ve becerilerini arttıracak niteliktedir.Endüstriyel Tasarım Mühendisinin istihdam alanı oldukça geniştir. İstihdam edilebileceği sektörler; Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi, Uçak ve Gemi İmalat Sanayi, Mobilya Sanayi, Tekstil ve Moda Endüstrisi, Makine İmalat ve Kalıp Sanayi, Cam, Seramik ve Refrakter Sanayi, Savunma Sanayi, Kaynak Malzemeleri Üretimi Sanayi, Döküm Sanayi, Biyomedikal ve Tıbbi Malzeme Üretim Sanayi, Toplu Taşıma Taşıtları Üretim Endüstrisi Plastik Teknolojisi, Kalite Kontrol ve Gözetim Şirketleri gibi çok geniş istihdam alanları bulunmaktadır. Mezun olacak mühendis adayları esas itibariyle endüstriyel üretim yapılan ve ürün geliştiren tüm sektörlerde, araştırma merkezlerinde, savunma sanayi, havacılık, uzay, tıp ve biyomedikal v.s, sektörlerinde istihdam edilebilir.