Misyon & Vizyon

Bölüm Misyonu

Günümüzde, ülkemiz firmalarının dünyadaki ekonomik krizlerden en az oranda etkilenmeleri için teknolojik ve ekonomik ürün ve üretim sistemleri tasarımı, Ar&Ge, Ür&Ge çalışmalarına önem vererek, yenilikçi ve bilgi yoğun ürünleri, portföylerine eklemeleri gerekmektedir. Firmalarımız, özgün tasarımlar geliştirebildiği ve bunları markalaştırabildiği ölçüde uluslar arası alanda rekabet gücü kazanacaktır.

Firma bazında fark oluşturmanın başlangıcı tasarımdan geçmektedir. Tasarım her alanda vazgeçilmez temel öğe haline gelmiştir. Bir ürünün fiyatının yaklaşık olarak % 70’i tasarım aşamasında belirlenirken, ürün tasarım aşamasına ayrılan pay % 2-10’u geçmemektedir. Dolayısıyla, firmalarımızın ürün tasarımına daha fazla önem vermesi, tasarım ve üretim sürecini birlikte değerlendirerek sistematik bir metot izlemek suretiyle üretilebilir ürünler tasarlaması ve gerek firma ve gerekse ülkemize katma değeri yüksek düzeyde ürünler kazandırması gereklidir.

Bu bağlamda özellikle disiplinler arası çalışma gerektiren projelerde görev alabilecek ve gerektiğinde proje liderliği yapabilecek, takım çalışmasına uygun, temel mühendislik ve endüstri bilgilerine sahip, teknolojik gelişmeleri takip eden ve sürekli kendini yenileyen, analiz ve sentez yapabilen Endüstriyel Tasarım Mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Ülke sanayimizin gelişmesi, sürdürülebilir bir Ar&Ge kültürünün firmalarımıza yerleştirilmesi, ülkemiz firmalarının dünyadaki ağırlaşan rekabet koşullarına uyum sağlaması açısından;

Özgün tasarımlar geliştirebilen,

Disiplinler arası projelerde görev alabilecek,

Pratik ve teorik bilgilerini pekiştirmiş ve sanayiye çok kolay adapte olabilecek ,

Mesleki ve sosyal açıdan öz güveni tam Endüstriyel Tasarım Mühendisleri yetiştirmek bölümümüzün temel misyonunu oluşturmaktadır.


Bölüm Vizyonu

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği; ülkemizde Mühendislik Fakültesi altında, alanında ilk kurulan bölüm olması nedeniyle Mühendislik ve Endüstriyel Tasarım alanları arasında bir köprü rolü oynayacaktır.

Bölümümüz, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği eğitim ve araştırma alanlarında ülkemizde lider kuruluş olmayı hedeflemekte ve gerek ülkemiz bazında ve gerekse uluslar arası platformda yapılan eğitim ve proje ortaklıkları ile gerekli ve yeterli kabiliyette dünya ile rekabet edebilen mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölümümüz laboratuar ve akademik personel alt yapı çalışmaları kapsamında Endüstriyel Tasarım ve Endüstriyel Tasarım Mühendisliği alanında gerek ülkemizde ve gerekse Avrupa’da lider üniversite ve kuruluşlar ile görüşülmüş ve çeşitli işbirlikleri sağlanmıştır.

Bölümümüz öğretim üye ve öğrencilerine bölge sanayi kuruluşları ile Endüstriyel Tasarım alanında ortaklaşa çalışma imkânı sağlayacak KOSB (Kayseri Organize Sanayi) Endüstriyel Tasarım Merkezi ile teorik bilgi ve pratik uygulamanın eş zamanlı yürütülmesi sağlanacaktır. Bu ise mezunlarımızı ön plana çıkaracaktır.

Bölümümüz temel faaliyet alanları;

Savunma Sanayi Alanında Tasarım

Medikal Cihaz Tasarım

Otomotiv Tasarımı

Makine İmalat Sanayi

Mobilya Sanayi

Tekstil Sanayi