Yüksek Lisans

1 -Kabul ve Kayıt Şartları: Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Lisansüstü programında öğrenim görebilirler. Endüstriyel Tasarım Mühendisliği yüksek lisans programına öğrenci kabulü ve kayıt koşulları "Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ''nin 3. bölümünde belirtilmiştir.

2 - Önceki Öğrenmelerin Tanınması: Endüstriyel Tasarım Mühendisliği yüksek lisans programına yatay geçiş ile öğrenci kabulü "Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" 'nin 3. bölümün 17. maddesinde belirtilmiştir.

3-Üst derece programlara geçiş: Endüstriyel Tasarım Mühendisliği yüksek lisans mezunları, kabul ve kayıt koşullarını sağladıkları takdirde aynı veya diğer anabilim dallarında doktora eğitimlerine devam edebilmektedirler.

4-Ölçme ve değerlendirme: Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Yüksek Lisans Programında bir dersten başarılı sayılmak için programa kayıtlı öğrenciler en az CC başarı notu alması gerekmektedir.

5- Mezuniyet Koşulları: Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, ders döneminde sekiz dersten az olmamak koşuluyla en az 60 en fazla 90 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez çalışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise 15 dersten az olmamak koşuluyla en az 120 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az iki semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır. Mezuniyet koşulları için detaylı bilgi "Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" 'nin 8. bölümünde belirtilmiştir.

6-istihdam Olanakları: Endüstriyel Tasarım Mühendisinin istihdam alanı oldukça geniştir. İstihdam edilebileceği sektörler; Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi, Uçak ve Gemi İmalat Sanayi, Mobilya Sanayi, Tekstil ve Moda Endüstrisi, Makine İmalat ve Kalıp Sanayi, Cam, Seramik ve Refrakter Sanayi, Savunma Sanayi, Kaynak Malzemeleri Üretimi Sanayi, Döküm Sanayi, Biyomedikal ve Tıbbi Malzeme Üretim Sanayi, Toplu Taşıma Taşıtları Üretim Endüstrisi Plastik Teknolojisi, Kalite Kontrol ve Gözetim Şirketleri gibi çok geniş istihdam alanları bulunmaktadır. Mezun olacak mühendis adayları esas itibariyle endüstriyel üretim yapılan ve ürün geliştiren tüm sektörlerde, araştırma merkezlerinde, savunma sanayi, havacılık, uzay, tıp ve biyomedikal v.s, sektörlerinde istihdam edilebilir.

7- Program yeterlilikleri:

1- Matematik, fen ve mühendislik becerilerini uygulama becerisi.

2- Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.

3- İstenen gereksinimleri karşıyalayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi.

4- Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi.

5- Mühendislik problemlerini saptama tanımlama ve çözme becerisi.

6- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

7- Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.

8- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve bunu gerçekleştirebilme becerisi.

9- Mühendislik alanındaki sanayi uygulamaları için gereki olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi.

10- Endüstriyel Tasarım Mühendisliliği ile ilgili bazı paket programlarını kullanma becerisi.

11- Mühendislik pratiğini görme, tanıma, öğrenme ve uygulama etkinliklerini kapsayan genişlikte eğitim. Yüksek Lisans