Yönetim

Adı Soyadı
Görevi
: Bölüm Başkanı
Telefon
: +90 (352) 407-6666 - 32095
E-Posta
: csinan@erciyes.edu.tr
Avesis Bağlantısı
Adı Soyadı
Görevi
: Bölüm Başkan Yardımcısı
Telefon
: +90 (352) 257-6666 - 32098
E-Posta
: akgul@erciyes.edu.tr
Avesis Bağlantısı