Staj hakkında

24 gün Tasarım ve 24 gün İmalat olmak üzere toplam 48 gün staj zorunluluğu vardır. Stajlar yurt içinde ve yurt dışında bölüm staj komisyonunun onayı alınarak istenilen kurumda yapılabilir.