PROGRAM YETERLİLİKLERİ (YÜKSEK LİSANS)

1- Matematik, fen ve mühendislik becerilerini uygulama becerisi.

2- Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.

3- İstenen gereksinimleri karşıyalayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi.

4- Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi.

5- Mühendislik problemlerini saptama tanımlama ve çözme becerisi.

6- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

7- Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.

8- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve bunu gerçekleştirebilme becerisi.

9- Mühendislik alanındaki sanayi uygulamaları için gereki olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi.

10- Endüstriyel Tasarım Mühendisliliği ile ilgili bazı paket programlarını kullanma becerisi.

11- Mühendislik pratiğini görme, tanıma, öğrenme ve uygulama etkinliklerini kapsayan genişlikte eğitim.