ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (YÜKSEK LİSANS)


Endüstriyel Tasarım  Mühendisliği Yüksek Lisans Programında bir dersten başarılı sayılmak için programa kayıtlı öğrenciler en az CC başarı notu alması gerekmektedir.


Puan

Katsayı

Başarı Notu

90-100

4.00

AA

85-89

3.50

BA

80-84

3.00

BB

75-79

2.50

CB

70-74

2.00

CC

65-69

1.50

DC

60-64

1.00

DD

50-59

0.50

FD

00-49

0.00

FF