ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (DOKTORA)


Endüstriyel Tasarım  Mühendisliği Doktora Programında bir dersten başarılı sayılmak için programa kayıtlı öğrenciler en az CC başarı notu alması gerekmektedir.


Puan

Katsayı

Başarı Notu

90-100

4.00

AA

85-89

3.50

BA

80-84

3.00

BB

75-79

2.50

CB

70-74

2.00

CC

65-69

1.50

DC

60-64

1.00

DD

50-59

0.50

FD

00-49

0.00

FF