ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

İnşaat Mühendisliği programında ara sınav, dönem sonu sınavı başta olmak üzere ders niteliğine ve gerekliliğine göre ilave olarak ödev, alıştırma, proje uygulaması gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Sınavlar klasik sınav veya çoktan seçmeli sınav şeklinde olabilir. Ev ödevi ve proje değerlendirmelerinde yazılı sınav veya sözlü sınav ile performans değerlendirmesi yapılabilir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.


Ayrıca ölçme ve değerlendirme ile ilgili diğer hususlar Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin üçüncü bölümünde belirtilmiştir. 

 

    Başarı Notu

       Katsayı

Başarı Derecesi

AA

4.00

Mükemmel

BA

3.50

Pekiyi

BB

3.00

İyi

CB

2.50

Orta

CC

2.00

Yeterli

DC

1.50

Yetersiz

DD

1.00

FD

0.50

FF

0.00