MEZUNİYET KOŞULLARI (YÜKSEK LİSANS)


Endüstriyel Tasarım Mühendisliği tezli yüksek lisans programından mezuniyet, en az 90, en çok 120 AKTS olmak koşuluyla en az 8 adet ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasının başarılı sonuçlanması ile sağlanmaktadır. Mezuniyet koşulları "Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" 'nin 7. bölümünde belirtilmiştir.