MEZUNİYET KOŞULLARI (DOKTORA)


Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, ders döneminde sekiz dersten az olmamak koşuluyla en az 60 en fazla 90 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez çalışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise 15 dersten az olmamak koşuluyla en az 120 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az iki semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır. Mezuniyet koşulları için detaylı bilgi "Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" 'nin 8. bölümünde belirtilmiştir.