MEZUNİYET KOŞULLARI

Program kapsamındaki tüm derslerini başarmış ve stajlarını tamamlamış olan öğrenci Endüstriyel Tasarım Mühendisliği ünvanı alır.


Dersten başarılı sayılmak için ders notunun CC ve üzerinde olması (veya FF, FD, DD ve DC notu olmaması) gerekir.


Öğrenciler mezuniyetleri için alması gereken bölüme girdikleri yıla ait müfredattaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış olması, başarılan derslerde asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.


Bu koşullar bölüme yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler de için geçerlidir.