KABUL VE KAYIT KOŞULLARI (DOKTORA)


Endüstriyel Tasarım Mühendisliği doktora programına öğrenci kabulü ve kayıt koşulları "Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" 'nin 3. bölümünde belirtilmiştir.