Projeler

# Proje Destekçisi Proje No Proje Başlığı Proje Yürütücüleri Proje Tamamlanma Tarihi
1 TÜBİTAK 112M780 Karışım Tasarımı Yaklaşımı ile Magnezyum Esaslı Nanokompozit Malzeme Geliştirilmesi Ve Malzeme Özelliklerinin Optimizasyonu Yard.Arş.
Bursiyer: Dr. Öğr. Üyesi F. Nazlı ÖZSOLAK
2013 - 2015
2 TÜBİTAK 1003 Alternatif Yakıtlı CAI - Hibrit Motor Tasarımı Ve Emisyonlar Üzerine Etkisinin Araştırılması Yard.Arş.
Bursiyer: Arş. Gör. Özkan ÖZMEN
2013 - 2015
3 TÜBİTAK 108M562 KARŞIT EKSTRÜZYON İŞLEMİNİN AL ESASLI SERAMİK TAKVİYELİ KOMPOZİTLERDE TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Yard.Arş.
Bursiyer: Dr. Öğr. Üyesi F. Nazlı ÖZSOLAK
2009 - 2011
4 TÜBİTAK 107M645 Eksenel Pistonlu Pompalarda Hidrostatik-Hidrodinamik Prensiple Çalışan Pabuçların Rijitliği Üzerine Cep ve Orifiz Boyutlarının Etkilerinin Deneysel Araştırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Cem SİNANOĞLU
2008 - 2008
5 TÜBİTAK 106M021 Otomobil Kam İmalatı İçin İkame Malzemesi Olarak Metal Matrisli Kompozitlerin Kullanılabilirliğinin Araştırılması Yard.Arş.
Doç. Dr. A. Alper CERİT
2007 - 2009
6 TÜBİTAK MAG-HD-1 Dik İşleme Merkezlerinde İşleme Hassasiyetinin Artırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Cem SİNANOĞLU
2004 - 2005
7 TÜBİTAK MAM-UEKAE Su Geçirmez Askeri Sahra Telefonu Tasarımı ve Prototip imalatı Yard.Arş.
Doç. Dr. Bülent KAYA
2000 - 2001