Projeler

# Proje Destekçisi Proje No Proje Başlığı Proje Yürütücüleri Proje Tamamlanma Tarihi
1 BAP FBG-2017-7081 3D Optik Tarayıcı (CMM) Doğruluğunun Tarama Parametreleri Optimizasyonu ve Fotogrametri Desteği ile Arttırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Cem SİNANOĞLU
Devam Ediyor
PBY : 2017
2 BAP FOA-2017-6985 Nano Parçacık Katkılı Yağlayıcı Akışkanın Tribolojik Performansının Değerlendirilmesi Proje Yöneticisi
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nazlı ÖZSOLAK
Devam Ediyor
PBY : 2017
3 BAP 6986 Eksenel Yatakların Yüzey Doku Geometrisinin Yatak Performansına Etkilerinin Araştırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Cem SİNANOĞLU
Devam Ediyor
PBY : 2016
4 BAP FYL-2016-6465 6-12 Yaş Aralığındaki Çocuklara Yönelik Eğitici Oyuncak Tasarımı ve Prototip İmalatı Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Cem SİNANOĞLU
Devam Ediyor
PBY : 2016
5 BAP 4997 Fe matrisli B-B4C takviyeli fonsiyonel kademelendirilmiş kompozitin üretimi, içyapı ve mekanik özelliklerinin karakterizasyonu Proje Yöneticisi
Doç. Dr. A. Alper CERİT
Devam Ediyor
PBY : 2014
6 BAP FYL-2013-4481 CNC Strafor Kesme Makinesi Tasarımı ve İmalatı Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Cem SİNANOĞLU
2014 - 2015
7 BAP FBG-2015-5903 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Hızlı Prototipleme Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Cem SİNANOĞLU
2014 - 2015
8 BAP EÜBAP–FBY-10-2958 Panel Mobilya Komponentlerinin Dönderilmesi ve İstiflenmesi için Mekanik Sistem Tasarım ve İmalatı Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Cem SİNANOĞLU
2010 - 2010
9 BAP EÜBAP–FBY-10-3068 Montaj Sıralarının Bilgisayar Destekli Tespiti ve Optimizasyonu Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Cem SİNANOĞLU
2010 - 2010
10 BAP EÜBAP–FBG-10-3236 Güneş Enerjili Araç İmalatı Yard.Arş.
Prof. Dr. Cem SİNANOĞLU
2010 - 2010
11 BAP EÜBAP–FBA-9-1146 Radyal Kaymalı Yataklarda Farklı Mil ve Yatak Yüzey Texturelerinin Yatak Performansına Etkilerinin Araştırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Cem SİNANOĞLU
2009 - 2009
12 BAP Çeşitli Tipteki Kaplamaların Delik Delme İşlemi için Performansının Araştırılması Yard.Arş.
Doç. Dr. Bülent KAYA
2007 - 2008
13 BAP FBT 07-55 Metal Matrisli kompozitten mamul makine elemanlarının üretimi ve tribolojik özelliklerinin incelenmesi Yard.Arş.
Araştırmacı Doç. Dr. A. Alper CERİT
2006 - 2009
14 BAP EÜBAP – FBA-03-07 CNC Dik İşleme Merkezlerinde İşleme Hassasiyetinin Artırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Cem SİNANOĞLU
2005 - 2007
15 BAP EÜBAP–FBA-05-26 Yüksek Hız ve Düşük Yüklerde Yağlayıcı Olarak Kullanılan Gazların Yatak Performansına Etkilerinin Deneysel Olarak Araştırılması Yard.Arş.
Prof. Dr. Cem SİNANOĞLU
2005 - 2005
16 BAP FBA 04-09 Alüminyum esaslı, parçacık ve fiber takviyeli metal matrisli kompozitlerin basınçlı döküm yöntemiyle üretilmesi ve balistik performansının incelenmesi Yard.Arş.
Doç. Dr. A. Alper CERİT
2002 - 2004