PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1- Mühendislik konularında matematik ve fen bilgilerini uygulama becerisine sahip olur.

2- Bir problemi saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur.

3- Bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisine sahip olur.

4- Bilgisayar destekli tasarım ve imalat programlarıyla ürün modelleme ve analiz becerisi kazandırma

5- İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi kazandırma (Mekanik sistemler, Isıl sistemler)

6- Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi kazandırma

7- Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazandırma (Mekanik problemler, Isıl problemler, Tasarım Problemleri)

8- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandırma

9- Etkin iletişim kurma becerisi kazandırma

10- Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim sağlama

11- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi kazandırma

12- Çağın sorunları hakkında bilgi kazandırma

13- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi kazandırma

14- Temel mühendislik sorunlarını anlayabilen, bilgiye ulaşabilen, analiz edip çözüm geliştirebilen bireyler yetiştirme

15- Sürekli öğrenmeyi ve mesleki, toplumsal, kültürel gelişimi amaç edinmiş bireyler yetiştirme