KABUL VE KAYIT KOŞULLARI (Yüksek Lisans)


Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Lisansüstü programında öğrenim görebilirler. Endüstriyel Tasarım Mühendisliği yüksek lisans programına öğrenci kabulü ve kayıt koşulları "Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ''nin 3. bölümünde belirtilmiştir.