Duyurular


06.12.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulunun "Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Fen ve Mühendislik Bilimlerinde Zorunlu Uygulamalı Eğitim Gören Öğrencilere Ödenecek Ücretlerin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar" hakkında yapmış olduğu düzenlemeler sonrasında Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Fakülte Kurulunun 04.04.2018 ve 2018/16-05 sayılı toplantısında İNTÖRN MÜHENDİSLİK eğitiminin 2019-2020 eğitim-öğretim yılında bölümümüzde uygulanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamdaki çalışmalarımız başlamış olup, süreç hakkında web sitemizden duyurular yapılacaktır.